Management financiar

Registrul general

 • Managementul registrelor financiar-contabile

   

 • Configurarea registrelor multiple și selecții

   

 • Alocarea costurilor recurente veniturilor

   

 • Posibilitatea creării tranzacțiilor de închidere

   

 • Pregătirea documentelor de pre-închidere și notelor contabile
 • Folosirea dimensiunilor financiare nelimitate

   

 • Folosirea regulilor si a structurilor avansate de conturi

Managementul Bancar

 • Gestionarea conturilor bancare pentru persoane juridice și instrumente financiar-contabile asociate

   

 • Monitorizarea depozitelor bancare, ale plăților, ale descoperirilor de cont și ale soldurilor bancare, cu suport pentru plăți electronice

   

 • Gestionarea scrisorilor de garanție bancară și a cecurilor

Creanţe

 • Asocierea și plata facturilor

   

 • Alocarea tarifelor

   

 • Cheltuieli legate de plăți, comisioane și salarii

   

 • Urmărirea plătilor efectuate în avans pentru comenzi

   

 • Accesul la informații relevante pentru furnizor prin intermediul unui portal

Creanţe de încasat

 • Atribuirea de multiple limite de credit
 • Urmărirea facturilor, a termenelor de plată și a discounturilor

   

 • Procesarea plătilor efectuate în avans de către client

   

 • Primirea și înregistrarea plăților efectuate de client

   

 • Monitorizarea cecurilor și asigurarea managementului colectării; centralizarea și monitorizarea tuturor activităților pe tipuri de caz;

Mijloace fixe

 • Gestionarea ciclului de viață contabil complet al activelor; achiziție-amortizare -transfer / dispoziție
 • Transfer ușor de echipamente de la flota nouă la flota închiriată

Contabilitatea costurilor

 • Urmărirea, înregistrarea și analiza costurilor pe produs sau pe activitate, utilizând diferite metode de cost
 • Facturarea pe baza punctelor cheie ale proiectelor si recunoașterea veniturilor
+1 (305) 744 5901