Managementul închirierii

Permite distribuitorilor să devină mult mai eficienți: transfer optim de echipament, calculul ratelor de închiriere, gestionarea contractelor, urmărirea echipamentelor și al gradului de utilizare al instrumentelor de lucru.

Utilizarea

 • Se determină cu usurință utilizarea (din punct de vedere fizic, temporal și financiar) la nivel de flotă, direcție, ramură, marcă, tip, model și număr de serie. Această include obținerea utilizării instrumentelor de lucru și atașamentelor.

Motorul de stabilire al prețului

 •  Motorul avansat de stabilire al prețurilor suportă mai multe tarife de închiriere (ex: utilizare standard,  utilizare în schimburi multiple de lucru, utilizare continuă, demolări, medii dure de lucru etc.)
 • Stabilirea prețurilor bazate pe locul de exploatare
 • Stabilirea prețului pe clasă de modele
 • Controlul discounturilor prin stabilirea parametrilor de tarifare pentru coordonatorii de închiriere

Urmărire echipamente

 • Are asigurată comunicarea cu telematica de conducere
 • În funcție de emitător, permite obținerea automată a datelor privind timpul, locația, nivelul de combustibil, codurile de eroare și restricționarea zonală
 • Asigură automat facturarea de ore suplimentare pentru contracte pe termen lung

Manipularea atașamentelor

 • Atribuirea financiară a unui atașament sau instrument de lucru unui operator de transport
 • Urmăreste cu usurință istoricul serviciului și utilizarea de atașamente

Managementul Asigurărilor

 • Verifică dacă există o acoperire corespunzătoare; oferă posibilitatea de a vinde LDW ca un element opțional pe un contract

Programare

 • Asigură în mod integrat urmărirea mișcării echipamentelor, creând în timp real documentele de livrare sau recepție
 • Utilizând coduri de bare, expedierea sau primirea unui echipament se realizează cu un dispozitiv portabil sau un telefon inteligent
 • Asigură emiterea unui ordin de achiziție pentru transportator în funcție de necesităti, care este legat de jurnalul de traseu
 • Permite vizualizarea cu usurință a echipamentelor disponibile, a celor care se află în service, sau care au fost returnate
 • Permite programarea rapidă și usoară a cerințelor viitoare

Raportul garanției

 • În zonele în care este necesară o notificare către proprietar, o astfel de notificare se generează și transmite automat

Costuri suplimentare

 • Permite adăugarea cu usurință a taxelor de combustibil, de transport și de mediu, fie ca o sumă fixă sau ca un procent din veniturile globale
 • Recuperează costul reparațiilor daunelor prin facturarea din cadrul contractului

Portal pentru clienți

Permite clienților să:

 • Vizualizeze echipamentelor închiriate
 • Vizualizeze disponibilitatea de închiriere a echipamentelor
 • Revizuiască alocarea echipamentelor pentru anumite șantiere
 • Vizualizeze informațiile privind istoricul închirierilor
 • Vizualizeze facturarea închirierilor
 • Inițieze o nouă solicitare de închiriere

Telefoane inteligente permit

 • Vizualizarea echipamentelor care fac obiectul închirierii
 • Expedierea și primirea echipamentelor pe șantier
 • Vizualizarea tarifelor de închiriere aplicabile clientului
 • Vizualizarea listei actuale a echipamentelor alocate pentru închiriere
+1 (305) 744 5901