Proje Yönetimi ve Muhasebe

Tüm mühendislik ürünlerinin alınması ve programlanması ile üstünlük elde edin. Tüm montaj faaliyetlerinde kullanılan malzemelerdeki değişikliğe bağlı olarak yeniden değiştirme becerisine sahip olun. Gerekli malzemelerin gerektiğinde hazır olduğundan emin olarak çok sayıda projeyi kolayca yönetin.

Proje Yönetimi

 • Yatırım, zaman ve maliyet projelerini planlayın, oluşturun, yönetin, kontrol edin ve tamamlayın
 • Birçok alt projeyi kapsayan proje hiyerarşisi oluşturun
 • Her büyüklükteki projeyi kolayca planlayın; mevcut kaynaklar ile iş gereksinimlerini karşılayan
 • İş Dökümü Yapısı (İDY) şablonları kullanarak projeleri planlayın ve organize edin
 • İş için lazım olan gereklilikler için doğru kaynakları bulun(yetenek, eğitim ve tecrübe)

İş Dökümü Yapıları

 • Hiyerarşik İş Dökümü Yapıları(İDY) oluşturun
 • Spesifik bilgi ekleyin; program, gereklilik, tahmini maliyet, gelir ve yetenek veya özellikler

Project Resource and Schedule Management

 • Görevleri planlayın ve kaynakları paylaştırın
 • Planları, insan gücü kullanımını ve tamamlama maliyetlerini takip edin

Proje Zamanı ve Giderler

 • Proje zamanı ve giderleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edin
 • Zaman cetvellerini proje zaman yönetiminden veya
 • Entreprise Portal’a ekli onay prosesi üzerinden girin
 • Seyahat ile ilgili giderleri spesifik projelere gider yönetimi ile kaydedin
 • Giderleri bir tek projeye veya çok sayıda projeye paylaştırın.

Proje Muhasebesi ve Faturalandırma

 • Proje masraflarını, çalışan saatlerini, materyal kullanımını ve ortaya çıkan ücretleri girin ve detaylandırın
 • Projelerin faturalandırılmasını bir düzene koyun
 • Çalışma saatleri, masraflar, ürünler, satış emirleri, ücretler, abonelikler, peşin ve indirimli ödemeler veya aşamalar oluşturun
 • Faturalandırma bölünmesiyle proje masraflarının çok sayıda müşteriye veya kurum içinde paylaşım imkanı
 • Tutma şartları müşteri faturaları ve tedarikçi ödemelerine göre spesifik hale getirilebilir
 • İş akış onayı faturalar müşterilere gönderilmeden yapılınca kesin proje faturaları hazırlanmasını sağlar
 • Proje tedarikçilerine ödemeleri programlayın
 • Bir tedarikçiye yapılan ödemenin bir kısmını alıkoyun
 • Sözleşmedeki faiz tavanını finansman limitleri dahilinde proje maliyetlerine uygulayın

Proje Teklifleri

 • İş dökümü şablonları kullanarak yanlışsız proje tekliflerini hızla hazırlayın
 • Proje teklif karlılığını kullanarak takip edilecek doğru fırsatları seçin
 • Teklif onay iş akışı kullanarak proje görünürlüğü elde edin

Gelir Tahakkuku ve Devam Eden İşler(DEİ)

 • Gerçekleşen maliyetleri bilerek potansiyel bütçe aşımlarından korunun
 • Tamamlanma oranı veya tamamlana sözleşmelere dayanarak sabit fiyatlı işleri işleyin ve tahakkuk ettirin
 • Zaman ve malzeme kullanılan projelerde brüt kar oranını tespit etmek için gelir tahakkuk ettirin veya şimdiki değerini hesaplayın
 • DEİ değerini sabit bir fiyatta son elemeyi yapmadan önce yatırım projeleri için DEİ’i ele alın

Proje Bütçeleme ve Maliyet Kontrolü

 • Projeleri tahmin (saat, masraf, malzeme, ücret, kredi) ve bütçe ile yönetin
 • İş akışı etkin proje bütçeleri üzerinden orijinal bütçe ve revizyonlarını onaylayın
 • Edinme maliyeti, gerçekleşmiş masraflar ve kalan bütçeyi özetleyerek toplam beklenen maliyeti bulun ve orijinal bütçeyle karşılaştırarak proje gider kontrolü sağlayın
 • Gerçekleşen kullanım saatleri ile bütçedekileri karşılaştırarak kullanım oranını ölçün
 • Proje fiyat teklifi ile bir proje veya sözleşmenin fatura edilmiş ve fatura edilebilir faaliyetlerini karşılaştırın

Microsoft Project ile birlikte çalışabilirlik

 • Proje teslimini Microsoft Project Server 2010 ile planlama ve kaynak yönetimi yetenekleri ile entegre edin ve düzene koyun
 • Projeler, faaliyetler, görevler ve kaynak tahsisinde Microsoft Project ile çift yönlü birlikte çalışabilirlik

Raporlama

 • Proje muhasebe küpünde önceden tanımlanmış KPI’lar ile proje yönetim performansında fikir edinin
 • Kar ve zarar raporları, yapılan masraflar,  bordro tahsisi, ödemesi alınmamış faturalar, planlanan ve gerçekleşen giderler, ve nakit akışı gibi standart raporlara erişin
 • Proje performansının gerçek zamanlı anlık durumunu görmek için proje kontrollerini kullanın
 • Proje performansının gerçek zamanlı anlık durumunu görmek için faydalanma kontrolünü kullanın
+1 (305) 744 5901