Tedarik ve Satın Alma

Tedarik ve Satın Alma – ürün ve hizmetlerin doğrudan ve dolaylı olarak tedarikini kolaylaştırır ve bayiliğiniz dâhilinde merkezileştirilmiş alıcı gücünü sağlar.

Doğrudan Alım

 • İade işlemleri de dahil tüm satın alma sürecini yönetin
 • Doğrudan teslimatları, proforma ile satın alma emirlerini ve nakliye, sigorta ve geri alınamayan vergiler de dâhil son teslim alma maliyetini garantileyin

Ticari Anlaşmalar (Satıcı)

 • Tüm para birimlerinde fiyat ve komplike iskonto politikalarını yönetin
 • İç ilkelerle uyumluluk sağlamak için iş akışlarını kullanın
 • Fiyatı bir döviz kurunda belirleyin ve  bayinin kullandığı para cinsine fiyata otomatik dönüştürülsün

Anlaşmalar

 • Anlaşmaları parasal veya hacimsel taahhütlere göre yönetin
 • Özel şart ve koşullara ile anlaşmalar hazırlayın
 • Anlaşma durumlarını takip edin

Fiyat Teklif Talebi (FTT)

 • Satıcı cevabı, karşılaştırma ve seçim de dâhil FTT’yi yönetin
 • Satıcı cevaplarını satıcı portalında girin
 • FTT (Fiyat Teklif Talebi) prosesini kolaylaştıran bulut tabanlı bir servis ile satın alma sürecini geliştirin

Tedarikçi Yönetimi

 • Tedarikçi talep ve onaylarını Enterprise Portal üzerinden arayın, takip edin/devam ettirin ve destek verin iş akışı ile
 • Tedarikçilerin güvenirlilik onay işlemlerini bulut tabanlı diyalog ile geliştirerek tedarikçi tecrübesini artırın

Tedarikçi Self-Servis Portalı

 • Tedarikçilerin şirkete özgü profillerini güncelleme imkânı verin
 • Katalog içeriği yükleyin
 • Fatura ve ödemeleri inceleyin
 • Tedarikçileri kurumsal gelişmelerden haberdar edin
 • Fiyat Teklif Taleplerine (FTT) cevap verin
 • Tedarikçi performansını takip edin.

Dolaylı Alım (Katalog ve Katalog Dışı)

 • Dolaylı mal ve hizmet alım taleplerini yönetin
 • Örgütsel hiyerarşi tarafından karar verilen bir iş akış onayı ile desteklenen bir
 • Katalog bazlı veya katalog dışı satın alma yöntem kullanın
 • Dış tedarikçi sitelerine erişim sağlayabilen
 • Microsoft SharePoint®–tabanlı bir katalog oluşturun
 • Bütçe kontrolü

Kategori Yönetimi

 • Ürün kodları veya katalog/ürün hiyerarşileri ile ilişkili farklı kategori hiyerarşileri tanımlayın
 • Kategori bazında toplam harcamaları yönetin

Satın Alma Politikası ve İmza Yetki Limitleri

 • Merkezi bir satın alma masası marifetiyle satın alma ilkelerini tatbik edin
 • Küresel politika ve prosesleri desteklemek için politika kuralları tanımlayın; alım yapan tüzel kişilik ve işlem birimine göre alım talebi ve alım emirlerine otomatik olarak uygulayın
 • Altı politika kuralı; katalog, katalog erişimi, alım talebi FTT, alım talebi kontrolü, alım emri oluşturma and talep toplulaştırma
 • Harcamaları gözden geçirenler ve yetki limitleri

Satın Alma Raporlaması

 • Alım satım raporları
 • Analitik raporlar oluşturmak için ön tanımlı veri küpleri(ör. Tedarikçi ve satın alma harcama analizi, en iyi 100 tedarikçi, tedarikçi performansı ve KPI’lar)

Satın Alma İş Akışları

 • Satın alma operasyonlarını iş akışı kullanarak sevk ve idare edin
 • Verimi artırmak ve satın alma döngüsüne uyum için esnek ve görsel bir iş akış motoru kullanın
+1 (305) 744 5901