İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışan kadrosunun yeteneklerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmak için hızlı ve verimli bir yol sağlar.

Şirket Yönetimi

 • Kurumsal yapıları yönetin; resmi ve gayri resmi hiyerarşileri
 • Pozisyon ve görevi yönetimini üstlenin

İşe alım ve Seçme Yönetimi

 • İşe alım süreçlerini yönetin; ilan, tarama, adaylarla yazışmalar
 • Bulut tabanlı bir hizmet ile iş ilanı başvuru işlemlerini kolaylaştırın

Gelişim ve performans Yönetimi

 • Çalışan beceri grubunu yönetin
 • Kolay atama kararları alın; yeteneklerine göre teknik görevlerin dağıtılması

Yetenek Takibi

 • Çalışan beceri setlerini yönetin; servis yönetimi ile tam entegre
 • Çalışan sertifika yenilemelerini takip edin

Eğitim

 • Eğitim kursları hazırlayın, sunun ve analiz edin

Çalışan Self- Servis Portalı

 • Personel bilgisinin yönetimi
 • Zaman cetvellerinin girilmesi
 • Ürünlerin siparişi
 • Proses giderleri

Seyahat ve Masraf

 • Masrafları entegre edilmiş iş akışı ile kontrol edin
 • Öngörülen seyahat maliyeti de dahil olmak üzere seyahat taleplerini onaya gönderin
 • Gider politikalarını tanımlayın ve seyahat masraflarının geri ödemesini otomatikleştirin
 • Gider yönetimi veri küpü ile gider davranışı hakkında fikir edinin

Prim Yönetimi

 • Kurumsal prim planlarını tanımlayın
 • Prim alan çalışanları kaydedin
 • Bağlı kapsama belirleyin
 • Yaralanıcıları belirleyin

Devamsızlık Yönetimi

 • İşe devamsızlıkları ve ilgili ilkeleri takip tebliğ edin ve saptayın

Zaman ve İşe Devam

 • Çalışanların işe geliş ve çıkış saatlerini takip edin
 • Bordro sistemine ödeme bilgilerini oluşturun
 • Gelir bazlı çalışanların zaman girişlerini ve genel giderlerin takibini destekler

Tazminat Yönetimi

 • Çalışan tazminatlarını yönetin
+1 (305) 744 5901